LibNet Förnyelse Webinarier

22.8.-13.10.2017 ,Webinar

Under de närmaste månaderna kommer vi att hålla i gratis webinarier för kunder som önskar hjälp med att förnya sina prenumerationer via LibNet.

Webinarierna kommer att äga rum under valda datum från 22 augusti till 13 oktober.    

En fullständig lista över datum och om hur du registrerar dig finns på våra utbildningssidor