17.11.2010

Chalmers bibliotek blir svensk utvecklingspartner för den integrerade söktjänsten Summon

"Summon är en ny typ av söktjänst för bibliotek. Genom att samla information från flera databaser, bibliotekskataloger, institutionella arkiv och index skapas en samlad ingång till materialet. Summon innehåller idag mer än 650 miljoner artiklar från tidskrifter och tidningar. Genom att koppla Summon mot Chans, CPL och flertalet av bibliotekets licensierade resurser hoppas vi kunna erbjuda ett snabb och intuitivt verktyg för bibliotekets användare. Chalmers bibliotek kommer att arbeta tillsammans med Serials Solutions som utvecklingspartner, bl a för att identifiera relevanta svenska datakällor. Arbetet med att implementera Summon vid Chalmers har precis börjat och vi räknar med att öppna upp tjänsten för test vid årsskiftet" Daniel Forsman, Chalmers.

Kort om Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers grundades 1829 och är en teknisk högskola i Göteborg, med gamla anor och spännande ny teknik. Chalmers bibliotek är ett forsknings- och högskolebibliotek med inriktning på teknik och naturvetenskap. Den viktigaste uppgiften för biblioteket är att vara en central resurs för informationsförsörjning till Chalmers studenter, forskare, lärare och övrig personal.

Kort om Summon

Summon är en ny webbaserad, google-liknande söktjänst som redovisar träffar från väsentliga informationskällor och presenterar dem på ett klart och åskådligt sätt. Summon söker information i alla källor på metadatanivå och användaren behöver inga andra sökmotorer. Andra fördelar är att tjänsten är enkel och snabb att ta i bruk jämfört med andra söktjänster.

LM Informationstjänst är en föregångare i lanseringen av ny teknologi i Norden

Summon är världens första internetbaserade söktjänst som utvecklats för bibliotekens behov. Tjänsten används redan av mer än 120 bibliotek runt om i världen. I Finland används tjänsten bland annat av informationstjänsten vid Statens tekniska forskningscentral, VTT. Summons framgång bygger på ett användarvänligt webbgränssnitt som gör det möjligt att snabbt få tillgång till elektroniskt och tryckt material.

LM Informationstjänst tillhandahåller Summon i Norden och erbjuder teknisk support för att garantera en problemfri användning av tjänsten.


För mer information kontakta:

Zahra Touil
LM Informationstjänst
Svetsarvägen 15
171 41 Solna
tel +46-8-522 95 882


Om LM Informationstjänst

LM Informationstjänst grundades i Finland 1972 och är idag den ledande informationsförmedlaren i Norden och Baltikum. Våra tjänster förenklar administration och inköp av tidningar och tidskrifter, samt främjar användandet av organisationens e-resurser (e-böcker, e-tidskrifter och databaser).

Våra kunder är bibliotek, företag och forskningstäta organisationer som värdesätter personlig och sakkunnig service.Vi har helhetslösningar inom tryckt och elektroniskt material och utvecklar ständigt vårt utbud för att vara den samarbetspartner som biblioteken behöver. Vår kundtjänst består av experter inom akademisk informationstjänst, som har långvarig erfarenhet av service till universitetskunder.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar till våra kunder, däribland specialtjänsten ERC (Electronic Resource Consulting) som är en unik service inom e-resurser. Genom nytänkande i kombination med erfarenhet, modernaste teknik och förankring inom branschen åstadkommer vi mer. Få aktörer har idag samma bredd och resurser. Vår breda kunskap ger oss förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag för både stora och små kunder.

Vi innehar Dun& Bradstreet's AAA-kreditbetyg i Finland.