27.4.2011

E-Böcker – sök och beställ via LibNet

Nu kan våra kunder söka och beställa e-böcker i vår onlinetjänst LibNet! LM Informationstjänst har inlett samarbete med eBook Library och genom integration med deras katalog i vårt system blir ca 200 000 titlar sökbara direkt i LibNet. Nu kan du som kund snabbt och enkelt hitta e-böcker från världens ledande STM förlag i samma grässnitt som tidskrifterna.

Ebook Library – enkel licensmodell, stort urval och användarstyrt inköp

Ebook Library (EBL) har samma licensmodell till alla titlar och alla bibliotek. EBL’s modell baseras på enkelhet. Biblioteket får permanenta användarrättigheter till e-böckerna (perpetual access) och 325 utlåningsdagar per år för varje köpt bok. Användaren kan utan kostnad bläddra i en bok i 10 minuter innan den förutbestämda lånetiden aktiveras, vilket är unikt för EBL. Man får dessutom kopiera så mycket som 20 % av innehållet utan extra kostnad.

Lånetiden bestäms av biblioteket på ett skräddarsytt sätt. 200 000 titlar finns i databasen och samtliga e-böcker kan bläddras i fulltextnivå under 10 minuter, vilket ger en möjlighet för anvärdarna att verkligen avgöra reelt låneintresse.

Titlarna består av s.k. front list titlar inom naturvetenskap, teknologi, medicin, ekonomi samt konst, humaniora och samhällsvetenskap.

Lätt integration med befintliga databaser

Lånetjänsten lämpar sig särskilt väl för alla slags bibliotek och företagens interna användning. Bibilioteken kan köpa samlingar, enskilda e-böcker eller enbart kapitel av böcker.

Budgetverktyg ingår för att biblioteken ska kunna fortlöpande inventera bland sina samlingar och nyttja användarstatistiken för att utarberta strategier.

Ebook Library’s titlar

EBL erbjuder hundratals titlar från de största akademiska förlagen.

Med finns bl.a.

·         Blackwell Publishing

·         Cambringe University Press

·         Elsevier

·         John Wiley

·         Springer

·         Taylor & Francis

Läs mera om EBL här.