16.6.2011

Hansel Oy har valt LM Informationstjänst som enda finländska avtalsleverantör av periodiska tidskrifter.

Den Finska statens upphandlingsenhet Hansel Oy har valt LM Informationstjänst som ramavtalsleverantör av prenumerationsstjänster för periodiska publikationer under de följande fyra åren. LM Informationstjänst är den enda inhemska ramavtalsleverantören bland de tre valda leverantörerna.

”I egenskap av en inhemsk ramavtalsleverantör kan vi erbjuda de bibliotek och informationsenheter som hör till ramavtalet en finskspråkig och professionell kundservice tillsammans med en heltäckande teknisk support. Vi har Nordens största kundservice och en teknisk supportorganisation som betjänar ramavtalskunderna på finska mellan kl. 7.30–18.00 finsk tid. Hansels ramavtalskunder betjänas av mer än 50 sakkunniga informationsförmedlare i vår finska kundtjänst. Vår tekniska supporttjänst, s.k. on-site support, kan vid behov vara på plats inom fyra timmar från att ett bibliotek har gjort en felanmälan. LM Informationstjänst erbjuder också kostnadsfri utbildning och gratis testanvändning av nya tjänster på olika håll i Finland”, kommenterar Janne Järvinen, verkställande direktör för LM Informationstjänst.

”Våra mångsidiga tjänster och avancerade tekniska lösningar skapar kostnadseffektivitet i administrationen av tidskriftsprenumerationer. För Hansel-ramavtalskunder vars materialinköp domineras av facktidskrifter, periodiska tidskrifter och vetenskapliga publikationer kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar”, tillägger LM Informationstjänsts finska försäljningschef Jussi Kettunen.

Försäljningschef Jussi Kettunen tror att de tjänster som LM Informationstjänst erbjuder kommer att intressera Hansel-ramavtalskunder. Företaget har ypperliga möjligheter att integrera sina tjänster i befintliga bibliotekssystem och erbjuda avancerade tjänster för användning och administration av e-resurser, såsom licenshanteringssystemet LibERM som hjälper biblioteken att administrera alla sina licensavtal i ett enda system.

 ”Vi väntar ivrigt på det kommande samarbetet med ramavtalskunderna. Vi är grundligt insatta i ramavtalets innehåll och vi kan erbjuda ramavtalskunderna skräddarsydda tjänster som motsvarar respektive organisations behov”, berättar Jussi Kettunen.

 

Ytterligare information:

Jussi Kettunen, försäljningschef

+358 40 848 9758

Aleksi Tykkä, kundchef

+358 50 560 8019