28.2.2012

Karolinska Institutets universitetsbibliotek blir svensk samarbetspartner för discovery söktjänsten Summon

Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) har valt Summon som sin discovery söktjänst. KIB blir samtidigt en svensk samarbetspartner för Serials Solutions där det gemensamma målet är att utveckla söktjänsten och dess material. Förutom tätt samarbete med Serials Solutions, kommer KIB använda LM Informationstjänst professionella support i frågor som gäller användningen och administrationen av e-resurser.

”Vi är glada över det nya samarbetet med Karolinska institutets universitetsbibliotek. Som den enda nordiska leverantör av Summon kan vi erbjuda våra kunder både söktjänsten samt den professionella service som underlättar användningen av e-resurser. Summon fortsätter sitt framtåg i norden tack vare sitt användarvänliga gränssnitt, sina relevanta sökresultat samt sin enkla implementeringsprocess”, berättar Zahra Touil, marknadschef i LM Informationstjänst.

Ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet grundades år 1810 och är idag en av världens ledande medicinska universitet. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagaren av Nobelpriset i fysiologi och medicin. Institutets strävan är att genom forskning och utbildning kunna bidra till att förbättra människors hälsa. Karolinska institutet börjar sitt samarbete med Serials Solutions och LM Informationstjänst under våren 2012. Flera andra högskolor och universitet i Sverige har redan valt Summon som sin discovery söktjänst, bland andra Chalmers tekniska högskola och Blekinge tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Örebro Universitet, Hogskolan i Kristianstad, Högskolan i Dalarna samt Högskolan i Borås och Högskolan i Halmstad.

”Summon är världens första internetbaserade söktjänst som har utvecklats för bibliotekens behov och tjänsten används redan av 120 bibliotek runt omkring i världen. Tack vare det växande intresset för Summon discovery söktjänsten får tjänsten tillgång till mer svenskt material. I november ifjol inleddes ett samarbete med ArtikelSök vilket ger användaren tillgång till metadata från över 2 miljoner källor, där bland 12 svenska dagblad och 440 tidskrifter. Chalmers tekniska högskola har redan i en längre tid fungerat som en viktig samarbetspartner för utvecklingen av Summon bland annat genom identifieringen av relevanta svenska datakällor”, påpekar Zahra Touil.

LM Informationstjänst är förmedlare av Serials Solutions produkter, bland annat Summon, i Norden. För mer information, vänligen kontakta oss eller besök vår hemsida.

Kontaktinformation:

Zahra Touil
Marknadschef, LM Informationstjänst
Tel. +46 (0)8 522 95 882

LM Informationstjänst

LM Informationstjänst är den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Nordeuropa. Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid i informationshämtningen, samtidigt som de ökar användningen av e-resurser.

LM Informationstjänst grundades år 1972 och hörnstenarna som företagets verksamhet bygger på är den yrkeskunniga kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder. LM Informationstjänst har kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Storbritannien och Nederländerna. Vi betjänar kunder i mer än 20 olika länder.