17.12.2012

Katarina Standar har rekryterats till LM Informationstjänst

Katarina Standar har rekryterats till LM Informationstjänst från den 3 december 2012 med titeln Head of Electronic Resource Department. Standar har en universitetsexamen och drygt tjugo års arbetserfarenhet inom informationsbranschen. Hon har arbetat i motsvarande roller vid bland annat Uppsala universitetsbibliotek, Sveriges centralbank och parlamentets bibliotek. 


Standar stärker det kompetenta team inom LM Informationstjänst som är inriktade på elektroniska resurser samt deras användnings- och hanteringstjänster. 


”Under min tid i arbetslivet har jag varit särskilt inriktad på elektroniska titlar, databaser, licenser och e-böcker. Även bibliotekssystem och tillgängligheten till resurser har haft en central roll i mitt arbete. Jag har lagt märke till att när man arbetar med e-resurser är det viktigt att vara systematisk och ha en bra kommunikationsförmåga. Efter att tidigare har arbetat inom biblioteksbranschen samt som kund vid förmedlingstjänster och hos förläggare har jag förstahandserfarenheter av de produkter och tjänster som LM Informationstjänst erbjuder. Jag är entusiastisk över min nya roll vid LM Informationstjänst”, säger Standar.