10.6.2009

LehtiMarket heter nu LM Informationstjänst

LehtiMarket ändrar sitt namn till LM Informationstjänst från och med den 10 juni 2009.

Endast namnet ändras
Bakgrunden till namnändringen är LehtiMarkets internationalisering – vi ville också att vårt nya namn skulle bättre beskriva vårt tjänstesortiment.

I fortsättningen fungerar vi som LM Informationstjänst på svenska, LM Tietopalvelut på finska, LM Informasjonstjenester på norska och LM Information Delivery på engelska.

LM Informationsjänst är ett 1972 grundat familjeföretag som har vuxit mycket under de senaste åren. År 2007 utvidgade vi vår verksamhet till de Nordiska och Baltiska länderna och vårt syfte är att bli den ledande leverantören av informationstjänster också på dessa marknadsområden.

Bästa yrkesskicklighet, service och verktyg
Våra tjänster stödjer flexibel och kostnadseffektiv administration av information. Våra tjänster och verktyg underlättar administrationen av traditionella prenumerationer och effektiviserar användningen av olika e-material och databaser. Våra kunder består av vetenskapliga, akademiska och offentliga bibliotek samt företag och offentliga organisationer.

LM Informationstjänst's styrka är långvariga kund- och förlagsrelationer, kunskap om branschen och professionell personal. Vi erbjuder bästa expertis, tjänster och verktyg i de Nordiska och Baltiska länderna. Vi samarbetar med branschens inhemska och internationella föreningar för att vidareutveckla vårt utbud.

Endast en ny e-postadress
Våra kontaktuppgifter förblir desamma – endast e-postadresserna ändras. I fortsättningen kan du skicka e-post i formen: fö De gamla adresserna fungerar tillsvidare. Du kan bekanta dig med våra tjänster på våra förnyade webbsidor: www.LMinfo.se.

Vi berättar gärna mera om namnändringen.

Samarbetshälsningar,
LM Informationstjänst
Janne Järvinen
Verkställande direktör
Tel. +358 (0) 9 5424 6650
E-post: