3.1.2017

LM Information Delivery får Cyber Essentials-certifikat

LM Information Delivery (LM), en ledande global leverantör av prenumerations- och informationstjänster, har stärkt sina IT-säkerhetsreferenser med en certifiering enligt Cyber Essentials.

Cyber Essentials är ett säkerhetscertifikat som ingår i de brittiska myndigheternas nationella IT-säkerhetsstrategi. För att få certifikatet måste företaget ha genomfört ett antal förebyggande åtgärder för att hindra dataintrång samt infört kontroller och säkerhetsrutiner i organisationen.

Certifikatet är ett grundläggande krav för alla organisationer som levererar IT-tjänster till myndigheterna i Storbritannien. Syftet är att hjälpa organisationerna att skydda sig själva och sina kunder mot vanliga IT-attacker samt att minimera IT-relaterade säkerhetsrisker genom hela leveranskedjan.

”Vi är mycket stolta över denna certifiering. LM investerar kontinuerligt i att utveckla sina system och vill erbjuda kunderna bästa möjliga service och säkerhet. Cyber Essentials var därför ett viktigt mål i vår IT-strategi och visar för våra kunder i både Storbritannien och resten av världen att IT-säkerhet och dataskydd har högsta prioritet hos oss”, säger Toni Christiansen, Head of IT på LM Information Delivery.