24.6.2010

LM Informationstjänst är engagerade i EcoStart-miljöprogrammet

LM Informationstjänst stödjer och är aktiv i EcoStart-miljöprogrammet, som är en arbetsmodell framtagen av finska Arbets-och miljöverket i syfte att stödja företagens ekologiska medvetenhet och effektivt miljöarbete. LM Informationstjänst verkar för en hållbar utveckling och en trygg, hälsosam och mångfaldig miljö för våra kommande generationer.

Miljöprogrammet består av ett trestegsmål;  Det första målet bygger på att minska materialförbrukningen överlag, framför allt pappersförbrukningen. Det andra målet är att effektivisera nyttjandet av energi samt att förminska förbrukningen genom att nyttja energisnåla maskiner och sänka elanvändningen. Det tredje målet är att öka medvetenheten och engagera personalen genom utbildning och klara miljöpolitiska riktlinjer.

Syftet med EcoStart-programmet är att involvera våra kunder i miljömedvetna arbetsprocesser och få deras stöd till detta. Genom övergång till e-fakturering och nyttjandet av vår onlinetjänst sänker även våra kunder sina kolspår. Vi förespråkar övergången från tryckta informationskällor till förmån för de elektroniska. För mer information kontakta:

Zahra Touil

LM Informationstjänst

Svetsarvägen 15 2 tr

171 41 Solna

tel +46700916702
Om LM Informationstjänst

LM Informationstjänst grundades i Finland 1972 och är idag den ledande informationsförmedlaren i Norden och Baltikum. Våra tjänster förenklar administration och inköp av tidningar och tidskrifter, samt främjar användandet av organisationens e-resurser (e-böcker, e-tidskrifter och databaser).

Våra kunder är bibliotek, företag och forskningstäta organisationer som värdesätter personlig och sakkunnig service.

Vi har helhetslösningar inom tryckt och elektroniskt material och utvecklar ständigt vårt utbud för att vara den samarbetspartner som biblioteken behöver. Vår kundtjänst består av experter inom akademisk informationstjänst, som har långvarig erfarenhet av service till universitetskunder.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar till våra kunder, däribland specialtjänsten ERC (Electronic Resource Consulting) som är en unik service inom e-resurser.

Genom nytänkande i kombination med erfarenhet, modernaste teknik och förankring inom branschen åstadkommer vi mer. Få aktörer har idag samma bredd och resurser. Vår breda kunskap ger oss förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag för både stora och små kunder.

Vi innehar Dun& Bradstreet's AAA-kreditbetyg i Finland.