10.2.2012

LM Informationstjänst erhåller högsta kreditbetyget AAA från Dun & Bradstreet

LM Informationstjänst har återigen erhållit kreditvärderingen AAA från Dun & Bradstreet. Det högsta kreditbetyget ges till företag med starka ekonomiska indikatorer, positiv bakgrund och betalningshistorik samt betydande aktivitetsvolymer. Kreditbetyget visar att LM Informationstjänst är en pålitlig affärspartner och en trygg arbetsgivare.

"LM Informationstjänst är ett familjeägt företag med stark fokus på att bygga långsiktiga relationer med förlag, kunder och medarbetare. Företaget grundades 1972 och i år kan vi alltså fira vårt 40:e jubileum. Vårt engagemang för våra intressenter syns i vårt dagliga arbete. Vi känner oss privilegierade i att kunna erbjuda våra medarbetare en säker sysselsättning och erbjuda våra kunder pålitlig service", kommenterar Janne Järvinen, VD för LM Informationstjänst.

LM Informationstjänst har under de senaste åren expanderat sin verksamhet betydligt i norra Europa och bolagets utbud av tjänster fortsätter att växa och utvecklas. Företaget tror starkt på att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som tillgodoser kundernas lokala behov.

"En kontinuerlig strävan att utveckla våra tjänster är grundpelaren för vår fortsatta framgång. Vi fokuserar på att utveckla våra tjänster tillsammans med våra kunder, så att vi kan leverera tjänster som skapar mervärde åt dem i deras arbete. Våra tjänster gällande tillgång och hantering av e-resurser har ökat betydligt de senaste åren och detta visar att det finns behov av en ny typ av kunskap, som en pålitlig informationstjänstpartner kan erbjuda", konstaterar Janne Järvinen.

För mer information, kontakta:

Janne Järvinen

VD för LM Information Delivery -koncernen

Telefon: +358 9 5424 6650

Fax: +358 9 753 3468

E-post: fö

LM Informationstjänst

LM Informationstjänst är den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Nordeuropa. Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid i informationshämtningen, samtidigt som de ökar användningen av e-resurser.

LM Informationstjänst grundades år 1972 och hörnstenarna som företagets verksamhet bygger på är den yrkeskunniga kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder. LM Informationstjänst har kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Storbritannien och Nederländerna. Vi betjänar kunder i mer än 20 olika länder.