31.8.2011

LM Information Delivery expanderar till Nederländerna

LM Information Delivery -koncernen har etablerat ett bolag i Nederländerna ­– LM Ingressus Information Delivery BV. Företaget är ett joint venture med Ingressus, som är en leverantör av informations- och bibliotekstjänster med 13 års lokal erfarenhet av den holländska marknaden. LM Ingressus Information Delivery kommer att kombinera lokal kundservice och marknadskännedom med avancerade tekniska lösningar för användningen samt administrationen av prenumerationer och informationstjänster.

LM Ingressus Information Delivery ska betjäna kunder i flera olika marknadssegment, bland annat akademiska bibliotek och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Bolaget kommer att erbjuda prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster.

Lokal kundsupport och avancerade redskap för hanteringen av prenumerationer

Hörnstenen som LM Ingressus bygger sin verksamhet på är förmågan att erbjuda professionell och lokal kundsupport  kombinerad med avancerade redskap för inköp, användning och administration av prenumerationer och e-resurser.

LM Ingressus har 25 engagerade anställda som erbjuder projektstyrning, prenumerationstjänster, fortbildning och rekryteringstjänster för marknaden och konsumenterna i Nederländerna.

Det nya bolaget LM Ingressus Information Delivery kommer att ledas av Director Ger de Bruyn, själv bibliotekarie. Ger de Bruyn har gedigen erfarenhet av arbete inom biblioteksvärlden.

–LM Ingressus Information Deliverys styrka är att vi redan har ett starkt fotfäste i Nederländerna och kunskap om den holländska marknaden, såväl  inom biblioteksvärlden som bland andra organisationer. Genom att grunda ett bolag tillsammans med LM Informationstjänst kan vi kombinera vår lokala, professionella kundservice och kunskap med avancerade redskap för användning och administration av prenumerationer och e-resurser, vilket är kännetecknande för LM Information Delivery -koncernen. Vi kan nu erbjuda biblioteken full systemintegration med bibliografiska tjänster som sparar tid och pengar för biblioteken, säger Ger de Bruyn.

Janne Järvinen, CEO för LM Information Delivery -koncernen, lyfter fram betydelsen av avancerade verktyg för hanteringen av e-resurser;

Vi kommer att fortsätta med vår framgångsrika strategi för att förbättra existerande servicekoncept, utveckla nya produkter och expandera till nya länder. Framtiden kommer att ställa nya krav på förmedlare av prenumerations- och informationstjänster eftersom tjänster för användning och administration av e-resurser blir allt viktigare och e-resurserna medför nya krav på biblioteken, säger Janne Järvinen.

 Nya tjänster lanseras på marknaden i Nederländerna år 2011

I linje med den övriga utvecklingen lanserar LM Informationstjänst sitt eget ERM-system år 2011. Den nya tjänsten, LibERM®, underlättar administrationen av licensuppgifter och användardata för e-resurser genom att alla relevanta uppgifter kan hittas i en och samma databas. LibERM kommer att integreras med prenumerationstjänsten LibNet 3.0 ® som är tillgänglig online för alla LM Informationstjänsts kunder.

För mera information, vänligen kontakta:

LM Information Delivery

Janne Järvinen, CEO

Tfn +358 50 563 66 76

e-post:

 

LM Ingressus Information Delivery

Ger de Bruyn, Director

Tfn 06 515 94 990

e-post:

 

Läs gärna mera om våra tjänster på adressen www.LMinfo.nl

LM Informationstjänst

LM Informationstjänst är den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Nordeuropa. Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid i informationshämtningen, samtidigt som de ökar användningen av e-resurser. LM Informationstjänst grundades år 1972 och hörnstenarna som företagets verksamhet bygger på är den yrkeskunniga kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder. LM Informationstjänst har kontor i Finland, Sverige, Norge, Estland, Storbritannien och Nederländerna. Vi betjänar kunder i mer än 20 olika länder.