2.7.2012

LM Informationstjänst får högt betyg i Hansels kundenkät

LM Informationstjänst fick det höga medelbetyget 8,6 i Hansels kundenkät, medan det gemensamma medelbetyget för alla tjänsteleverantörer var 7,5. Sjutton procent av organisationerna inom Hansels ramavtal svarade på enkäten i april 2012. Enkäten genomfördes ett år efter att samarbetet inleddes.

Den finska statens inköpscentral, Hansel Ab, konkurrensutsatte våren 2011 de leverantörer som erbjuder förmedlingstjänster av periodtidskrifter. Som enda finländska tjänsteleverantör valdes LM Informationstjänst, vars konkurrensfördelar är ett stort, lokalt kundtjänstteam samt innovativa och mångsidiga tjänstekoncept avsedda för användning och hantering av e-resurser.

LM Informationstjänsts kunder är nöjda med sitt val

Alla organisationer som svarade på Hansels kundenkät införskaffade tryckta tidskrifter av den tjänsteleverantör de valt och nästan 60 procent skaffade också e-resurser. Tre av fyra svarande ansåg att LM Informationstjänst hade varit den aktiva parten före att samarbetet inleddes. Kunderna tyckte också att LM Informationstjänst skötte om överföringen och övertagandet av orderstocken på ett bra sätt, något som annars ofta upplevs som utmanande inom branschen, och gav företaget en åtta i betyg.

Fler än hälften av de svarande, 65 procent, upplevde också att produkt- och tjänsteleveransen gick smidigt. Ännu högre poäng fick företaget för prissättning och fakturering, där 76 procent av de svarande var nöjda. 

Kostnadseffektiv och enkel anskaffning av periodiska tidskrifter

LM Informationstjänst har som mål att förse sina kunder med kostnadseffektiv och enkel anskaffning, användning och hantering av både elektroniska och tryckta periodiska tidskrifter. 

”Vi är mycket stolta över att LM Informationstjänst var så framgångsrika i den kundenkät som ordnades av Hansel och uppnådde ett så högt medelbetyg som 8,6. Jag tror att resultatet är en följd av vår satsning på kunnig, lokal kundtjänst. Vi försöker också att kontinuerligt utveckla såväl våra tjänstekoncept som våra processer, för att de så bra som möjligt ska svara på våra kunders föränderliga behov”, säger Janne Järvinen, verkställande direktör vid LM Informationstjänst.

”LM Informationstjänst har som mål att fortsätta den aktiva dialogen med kunderna också i framtiden. Vi strävar efter att kontinuerligt följa upp den respons vi får från våra kunder och att utveckla våra tjänster i den riktning som kunderna önskar", säger Janne Järvinen.

Kontaktinformation:

Janne Järvinen

VD för LM Informationstjänst

Telefon: +358 9 5424 6650

Fax: +358 9 753 3468

E-post: fö

Om LM Informationstjänst

LM Informationstjänst är den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Nordeuropa. Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid vid informationshämtningen, samtidigt som de ökar användningen av e-resurser.

LM Informationstjänst grundades år 1972 och hörnstenarna som företagets verksamhet bygger på är den professionella kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder. LM Informationstjänst har kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Storbritannien och Holland. Vi betjänar kunder i mer än 20 olika länder.