22.8.2012

LM Informationstjänst har förvärvat PrioInfos databasverksamhet

LM Informationstjänst har förvärvat svenska PrioInfos databasverksamhet. Den förvärvade affärsverksamheten kompletterar och utökar LM Informationstjänsts utbud av tjänster inom databaser som riktar sig mot bibliotek och företag i norra Europa.

"PrioInfo har över 25 års erfarenhet av branschen och en gedigen kompetens när det gäller att tillhandahålla elektroniska resurser och databaser som är viktiga för våra kunder. En av PrioInfos styrkor är dessutom en förståelse för de särskilda behoven hos bibliotekskonsortier", berättar Janne Järvinen, verkställande direktör vid LM Informationstjänst.

Mer information:

Janne Järvinen

Verkställande direktör

Telefon: +358 9 5424 6650

Fax: +358 9 753 3468

E-post: fö

LM Informationstjänst

LM Informationstjänst är den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Nordeuropa. Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid i informationshämtningen, samtidigt som de ökar användningen av e-resurser.

LM Informationstjänst grundades år 1972 och hörnstenarna som företagets verksamhet bygger på är den yrkeskunniga kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder. LM Informationstjänst har kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Storbritannien och Nederländerna. Vi betjänar kunder i mer än 20 olika länder.

PrioInfo

PrioInfo är Nordens ledande producent av innehållstjänster. Företaget erbjuder informationsresurser och tjänster i elektroniskt format till forskningscentrer och andra kunskapsintensiva organisationer. Företaget har även utvecklat Europas ledande tjänst för att motverka plagiering. PrioInfo skapar mervärde för sina kunder genom högkvalitativa och internationella informationsresurser samt högklassig kundservice. Företaget verkar inom Norden och har sitt huvudkontor i Stockholm.