15.11.2010

LM Informationstjänst har valts till leverantör av prenumerationstjänster för staten

Skatteverket har efter genomförd upphandling valt LM Informationstjänst som  enda leverantör av prenumerationstjänster. Ramavtalet, som omfattar svenska och utländska tidningar och tidskrifter, kan avropas av statliga myndigheter såsom akademiska bibliotek, offentliga forskningsanstalter, statliga myndigheter och organisationer.

Avtalet undertecknades 2010-11-08 och gäller t.o.m. 2012-09-30 med en förlängningsoption om 24 månader därefter, dock längst t.o.m. 2014-09-30. LM Informationstjänst vann upphandlingen tack vare satsningen på lokal kundservice, mångsidiga tjänster och ett konkurrenskraftigt pris. LM Informationstjänst är den största och äldsta leverantören av informationstjänster och prenumerationstjänster i Norden.

LM Informationstjänst erbjuder den statliga sektorn ett brett urval av tjänster och sortiment. Det mångsidiga serviceutbudet inkluderar prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser samt e-böcker och databastjänster.

”Vi är väldigt stolta över att ha blivit valda som statlig ramavtalsleverantör för de kommande åren. Avtalet stärker vår position ytterligare på den svenska marknaden och som den ledande förmedlaren av informationstjänster i Norden. Vi ser fram emot samarbetet och vår strategi är att fortlöpande utveckla högklassiga och tekniskt mer välfungerande lösningar och servicekoncept för våra kunder”, berättar Zahra Touil, marknadschef i Sverige för LM Informationstjänst.

Lokal kundservice nyckel till framgång i Sverige

Den yrkeskunniga och akademiskt utbildade personalen på den lokala kundservicen och de innovativa it-lösningarna är grunden som LM Informationstjänst bygger sin verksamhet på. Företaget har som mål att framöver stärka sin ställning i spetsen för utvecklingen på den nordiska marknaden.

LM Informationstjänst erbjuder informationstjänster och prenumerationsförmedling för cirka 10 000 kunder i Nordeuropa och Baltikum. Företaget är också verksamt i andra europeiska länder, exempelvis Storbritannien och Ryssland.

 

Mer information:

 

Zahra Touil

Marknadschef

LM Informationstjänst

E-post:

Sverige

 

Janne Järvinen

Verkställande direktör

Tfn +358 9 5424 6650

E-post:

Om LM Informationstjänst

LM Informationstjänst grundades i Finland 1972 och är idag den ledande informationsförmedlaren i Norden och Baltikum. Våra tjänster förenklar administration och inköp av tidningar och tidskrifter, samt främjar användandet av organisationens e-resurser (e-böcker, e-tidskrifter och databaser).

Våra kunder är bibliotek, företag och forskningstäta organisationer som värdesätter personlig och sakkunnig service.Vi har helhetslösningar inom tryckt och elektroniskt material och utvecklar ständigt vårt utbud för att vara den samarbetspartner som biblioteken behöver. Vår kundtjänst består av experter inom akademisk informationstjänst, som har långvarig erfarenhet av service till universitetskunder.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar till våra kunder, däribland specialtjänsten ERC (Electronic Resource Consulting) som är en unik service inom e-resurser. Genom nytänkande i kombination med erfarenhet, modernaste teknik och förankring inom branschen åstadkommer vi mer. Få aktörer har idag samma bredd och resurser. Vår breda kunskap ger oss förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag för både stora och små kunder.

Vi innehar Dun& Bradstreet's AAA-kreditbetyg i Finland.