14.12.2012

LM INFORMATIONSTJÄNST-KONCERNEN HAR KÖPT LM INGRESSUS AFFÄRSVERKSAMHET I HOLLAND

LM Informationstjänst-koncernen äger nu hela LM Ingressus, som koncernen grundade i Holland år 2011. Företaget erbjuder informations- och bibliotekstjänster. Samtidigt ändras företagets namn till LM Information Delivery. 

LM Informationstjänst är en av de ledande informationsförmedlarna i Nordeuropa. Företagets styrka utgörs särskilt av lokal kompetens samt tekniskt avancerade användnings- och hanteringstjänster av elektroniskt och tryckt innehåll.

”När vår samarbetspartner Ingressus genomförde ett företagsarrangemang erbjöds vi en möjlighet att köpa företagets hela aktiestock. LM Information Delivery har en stark marknadsposition i Holland. Vi har en sakkunnig lokal kundtjänst i landet samt avancerade och övergripande tekniska tjänster”, berättar Janne Järvinen, VD för LM Informationstjänst.

Företagets verksamhet i Holland förstärks med ett nytt verksamhetsställe

LM Informationstjänst öppnar verksamhet i Deventer, på adressen Van Twickelostraat 13. Samtidigt börjar Ronald Van Dieën som ny landschef inom företaget.  

 

Mer information:

Janne Järvinen

Verkställande direktör

LM Informationstjänst

Kan nås via ledningsassistenten Nina Lillqvist
Tel. +358 40 832 8871

 

Ronald Van Dieën

Landschef

LM Information Delivery Netherlands

M 0031 (0)6 13838386

www.lminfo.nl