14.8.2012

LM Informationstjänst rankad "förstahandsval" som leverantör till LUPC

LM Informationstjänst har utsetts till "förstahandsval" som leverantör till London Universities Purchasing Consortium, LUPC. Topprankningen gäller två kategorier, tryckta och elektroniska prenumerationer samt prenumerationer tillsammans med ytterligare verktyg som sökning eller alfabetiska listverktyg. Rankningen stärker LM Informationstjänsts position som en av de ledande europeiska leverantörerna av abonnemang och informationstjänster till akademiska och vetenskapliga bibliotek.

LM Informationstjänst har sedan 2010 erbjudit LUPC:s medlemsbibliotek ett brett utbud av professionella och tekniska tjänster för informationssökning och hantering. Det nya tvååriga LUPC-avtalet kommer att ersätta det tidigare avtalet i augusti 2012. 

"Att väljas som främsta leverantör till LUPC är en fantastisk möjlighet för vår brittiska verksamhet och är en följd av att ha varit prioriterad leverantör i 2010 års LUPC-upphandling och förra årets erkännande från SUPC. Sedan tillkännagivandet har vi varit i kontakt med alla medlemmar och erbjudit oss att träffa dem alla. Vi är verkligen stolta över att flera mycket stora institutioner redan nu har bytt och anlitat oss för sina prenumerationer 2012", säger Janne Järvinen, VD för LM Informationstjänst.

LM Informationstjänst styrka är professionell och akademisk kundservice

LM Informationstjänst fokuserar på professionell och engagerad akademisk kundservice och personlig kundsupport. Med hjälp av företagets förbättrade webbverktyg och mycket erfarna team med konsulter för elektroniska resurser är det lätt att hantera och få tillgång till både elektroniska och tryckta tidskrifter.

"LUPC-medlemmarna får snabb service och därmed fungerar beställningen, bekräftelsen och förnyandet av prenumerationerna snabbt och pålitligt. Tack vare konkurrenskraftiga priser, en komplett uppsättning e-resurser och hanteringstjänster kan LUPC-medlemmarnas bibliotek öka sin kostnadseffektivitet och få bättre kontroll över sina elektroniska samlingar", förklarar Tony Roche, landschef på LM Informationstjänst UK.

Kontinuerlig produktutveckling är nyckeln till marknadsledarskap

LM Informationstjänst kommer att fortsätta sin framgångsrika strategi med att förbättra de befintliga servicekoncepten och utveckla nya produkter.  Betydelsen av e-resursåtkomst och hanteringstjänster ökar kontinuerligt när de elektroniska resurserna introducerar nya krav för bibliotekstjänsterna och för informationsagentens servicekoncept.

"Vi har kontinuerligt infört nya högkvalitativa tjänster för deras kunder. Dessa inkluderar Summon söktjänst, LibNet® prenumerationsverktyg och LibERM® e‑resursverktyg. Våra avancerade lösningar frigör bibliotekskundens resurser från de tidskrävande manuella uppgifterna", sammanfattar Roche. 

För mer information, kontakta:

Janne Järvinen
VD
Tel: +358 9 5424 6650
E-post:

Tony Roche
Landschef
Tel. + 44 (0) 780 3002506
E-post:

LM Informationstjänst

LM Informationstjänst är den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Nordeuropa. Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid i informationshämtningen, samtidigt som de ökar användningen av e-resurser.

LM Informationstjänst grundades år 1972 och hörnstenarna som företagets verksamhet bygger på är den yrkeskunniga kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder. LM Informationstjänst har kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Storbritannien och Nederländerna. Vi betjänar kunder i mer än 20 olika länder.