30.1.2012

LM Informationstjänst samarbetar med EIRA för att stödja sjukhusbibliotekens kunskapsutveckling

För andra året i rad samarbetar LM Informationstjänst samt EIRA i en gemensam strävan för ökad kunskap för sjukhusbibliotekens verksamhetsområde. EIRA har tillsammans med LM Informationstjänst instiftat ett stipendium på 10 000 kr som delas ut årligen. Stipendiet kan ansökas av sjukhusbibliotekarier innan ansökningstiden går ut den 29 februari 2012. Stipendiet är avsett att ge stipendiaten utbyte när det gäller kunskapsutveckling samt omvärldsbevakning.

Fjolårets vinnare, Lotta Tebäck, bibliotekarie i Centralsjukhuset i Kristianstad och Elinor Bergström-Falk, bibliotekarie i Hudiksvalls sjukhus, använde sina stipendier för att delta på internationella konferenser. Lotta Tebäck använde sitt stipendium för att delta i konferensen 6th Evidence Based Library and Information Practice Conference som hölls sommaren 2011 i Salford och Elinor Bergström-Falk deltog i en konferens för kliniska bibliotekarier i juni 2011. Båda stipendiaterna skrev en rapport om sina lärdomar och intryck under konferenserna.

Elinor Bergström-Falks arbete för att uppnå stipendiet började med ett projekt för Landstinget i Gävleborg med syftet att knyta den kliniska bibliotekarien närmare det kliniska arbetet. Projektet varade mellan september 2010 och maj 2011 och målet med projektet var att på ett effektivare sätt kunna använda bibliotekariens kunskap i informationssökningen. Tack vare stipendiet var Elinor den enda svenska deltagaren på International Clinical Librarian Conference bland 83 deltagare från hela världen. Elinors reseberättelse finns samlad här.

”Som utvald leverantör till alla svenska landsting tycker vi på LM Informationstjänst att det är viktigt att stödja kunskapsutvecklingen i medicinska bibliotek. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med EIRA för att erbjuda lämpliga sätt att understöda verksamheten samt sprida kunskap om sjukhusbiblioteken”, kommenterar Zahra Touil, marknadschef på LM Informationstjänst.

LM Informationstjänst deltar i EIRAs vårkonferens i mars där stipendiet för i år kommer att utdelas. Mer information om stipendiet finns tillgängligt på Ineras hemsida eller genom att kontakta LM Informationstjänst.

Kontaktinformation:

Zahra Touil
Marknadschef, LM Informationstjänst
Tel. +46 (0)8 522 95 882

LM Informationstjänst

LM Informationstjänst är den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Nordeuropa. Bland våra kunder finns universitets- och forskningsbibliotek, sjukhus och medicinska bibliotek, allmänna bibliotek, offentliga och privata organisationer samt företag och deras informationstjänster. Vi erbjuder våra kunder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Våra tjänster stärker kundernas kostnadseffektivitet och sparar tid i informationshämtningen, samtidigt som de ökar användningen av e-resurser.

LM Informationstjänst grundades år 1972 och hörnstenarna som företagets verksamhet bygger på är den yrkeskunniga kundservicen och de avancerade tekniska lösningarna som bolaget erbjuder. LM Informationstjänst har kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Storbritannien och Nederländerna. Vi betjänar kunder i mer än 20 olika länder.