20.2.2013

LM Informationstjänst utser Carola Skrutvold till landschef i Norge

LM Informationstjänst har utnämnt Carola Skrutvold till ny landschef i Norge. Företaget har sedan 2010 erbjudit norska bibliotek och företagskunder lokal service för teckning, användning och hantering av prenumerationer. Utnämningen förstärker ytterligare den lokala expertisen och kundservicen på LM:s norska landskontor.

Carola Skrutvold har 20 års yrkeserfarenhet i olika positioner på chefs- och ledningsnivå. De senaste tre åren har hon arbetat som landschef i Norge för ett svenskt kemiföretag.

"Mina främsta mål har alltid varit att leverera professionell kundservice och samtidigt säkerställa marknadsexpansion och tillväxt. Jag ser fram emot att bygga upp LM:s norska filial och utmaningen att bli marknadsledande i Norge", säger Skrutvold.

LM öppnar ett nytt kontor i Norge

Utöver denna utnämning har LM Informationstjänst stärkt sin verksamhet i Norge genom att öppna ett nytt kontor på Dronning Eufemias gate 16 i Oslo. Det nya Oslokontoret kommer att ha en viktig roll när det gäller att betjäna LM:s växande kundbas på de norska marknaderna genom att ge biblioteken tillgång till den senaste ERM-tekniken och den expertis som stöder den.

"Vi önskar alla våra kunder varmt välkomna till vårt nya kontor. De flesta är redan bekanta med Heli Jääskeläinen, kundansvarig, och Rosanna Einvik som arbetar i vår kundtjänst. Vi är också glada över att kunna meddela att vi anställt Anja-Terese Barkås för att stärka vår kundservice."

Kostnadseffektiva servicelösningar och kompletta ERAMS-produkter till de norska marknaderna

LM Informationstjänst fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga priser och kompletta uppsättningar med e‑resurshanterings- och utvärderingstjänster till kunderna i Norge, så att de kan öka sin kostnadseffektivitet och få bättre kontroll över sina elektroniska och tryckta samlingar.

 "Vi känner av den föränderliga miljön i biblioteksvärlden, en miljö som drivs av ökad teknisk komplexitet och snabb och föränderlig tillväxt när det gäller innehåll. Det finns även ett efterföljande behov av serviceanpassning och lokal kundservice på högre nivåer. Dessa är de främsta utmaningar som LM Informationstjänst kommer möta", sammanfattar Janne Järvinen, vd, LM Informationstjänst.

Mer information:

Carola Skrutvold

Tel. +47 920 53 192