LM Informationstjänst's stipendium för EiRA-medlemmar 2011

Årets stipendiater blev Lotta Tebäck, bibliotekarie Centralsjukhuset i Kristianstad och Elinor Bergström-Falk, bibliotekarie Hudiksvalls sjukhus.

LM Informationstjänst sponsrar stipendiet för EiRA-medlemmarna och årets pristagare fick vardera 10 000 SEK.

Lotta Tebäck arbetar med undervisning för olika personalgrupper och enskilda på Centralsjukhuset i Kristianstad, bl a lett en studiecirkel för arbetsterapeuter om ett evidensbaserat arbetssätt. Under 2011 vill hon gärna komma igång med arbetet som ”klinisk bibliotekarie”.

Lotta kommer att använda stipendiet för att kunna delta i konferensen 6th Evidence Based Library and Information Practice Conference 2011 i Salford, Greater Manchester den 27-30 juni. 

Elinor Bergström-Falk arbetar för att knyta biblioteket närmare det kliniska arbetet. Hon driver f.n. ett projekt riktat mot sjuksköterskor på en kirurgavdelning som syftar till att stärka deras kunskaper i informationssökning, vilket ska leda till att det dagliga arbetet blir mer evidensbaserat.

Elinor kommer att delta i konferensen för kliniska bibliotekarier i Birmingham den 13-14 juni.

Lotta Tebäck och Elinor Bergström-Falk