25.1.2011

LM
Informationstjänst öppnar kontor i Storbritannien

LM Informationstjänst, den ledande leverantören av informationstjänster och prenumerationer i Norden och Baltikum, har nu etablerat sig i Storbritannien och grundat dotterbolaget LM Information Delivery UK. Målet är att stärka det europeiska servicekonceptet och erbjuda kunderna avancerade verktyg för anskaffning, användning och administration av e-resurser. LM Information Delivery UK kommer att erbjuda bibliotek och företagskunder lokal kundservice och support, och ett nytt urval produkter för hanteringen av e-resurser.

Nyckeln till framgång på den brittiska marknaden är lokal service och branschkännedom

Nyckeln till framgång på den brittiska marknaden är att stärka relationerna till de lokala kunderna genom en starkare lokal närvaro och genom att erbjuda lokal kundservice.

År 2010 valde London Universities Purchasing group LM informationstjänst till en av sina tre prioriterade partner för prenumerationstjänster i Storbritannien.

Nya medarbetare på LM Information Delivery för verksamheten i Storbritannien är: Tony Roche, Country Manager, Simon Jackson, Sales & Account Manager samt Carol Sherwood och Vicki Bowden, Account Executives.

LM Information Deliverys nya Country Manager för Storbritannien, Tony Roche, har i flera år arbetat i ledande chefsuppgifter för internationella leverantörer av prenumerationstjänster. Tony Roche är för tillfälle medlem i styrelsen för Association of Subscription Agents och medlem i United Kingdom Serials Group (UKSG). Båda dessa organisationer arbetar med alla aspekter av hantering och spridning av tryckt och elektronisk information, inom den akademiska världen, företagsvärlden, för medicinska och allmänna bibliotek.

LM har rekryterat dessa proffs på grund av deras breda erfarenhet av branschen för informationstjänster. Bolagets CEO Janne Järvinen tror att deras gemensamma kunskap och expertis kommer att ha en mycket positiv och märkbar betydelse för kunderna och för nivån på den service de är vana att få och förväntar sig.

“LM Informationstjänst har en perfekt möjlighet att etablera sig som en alternativ leverantör för institutioner och företag i Storbritannien. Den senaste tidens framgångar i konsortieupphandlingar i Storbritannien visar att LM Informationstjänst är konkurrenskraftigt, har en lönsam marknadsposition och är välplacerat för att attrahera mera affärer på den brittiska marknaden”, säger Tony Roche, Country Manager för verksamheten i Storbritannien.

Nya servicelösningar och ERAMS-produkter för den brittiska marknaden

LM Informationstjänst introducerar konkurrenskraftiga priser och ett komplett urval tjänster för administration och användning av e-resurser. Företaget erbjuder kunderna i Storbritannien en möjlighet att förbättra kostnadseffektiviteten och få bättre kontroll över deras elektroniska och tryckta samlingar.

Det brittiska kontoret kommer att spela en viktig roll då det gäller att betjäna LM:s växande kundkrets på den brittiska marknaden och erbjuder biblioteken tillgång till den senaste ERM-teknologin och till den expertis som behövs för att stöda den.

LM följer noga den utveckling miljön i biblioteksvärlden genomgår, pådriven av ökande teknologisk komplexitet, snabbt växande och förändrade material och innehåll samt därpå följande behov av skräddarsydda tjänster och lokal kundservice. De här förändringarna är den viktigaste orsaken till att LM Information Delivery UK har grundats.

För mera information, vänligen kontakta:

Janne Järvinen

Verkställande direktör

Tfn +358 9 5424 6650

E-post:

Om LM Informationstjänst

LM Informationstjänst grundades i Finland 1972 och är idag den ledande informationsförmedlaren i Norden och Baltikum. Våra tjänster förenklar administration och inköp av tidningar och tidskrifter, samt främjar användandet av organisationens e-resurser (e-böcker, e-tidskrifter och databaser).

Våra kunder är bibliotek, företag och forskningstäta organisationer som värdesätter personlig och sakkunnig service.Vi har helhetslösningar inom tryckt och elektroniskt material och utvecklar ständigt vårt utbud för att vara den samarbetspartner som biblioteken behöver. Vår kundtjänst består av experter inom akademisk informationstjänst, som har långvarig erfarenhet av service till universitetskunder.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar till våra kunder, däribland specialtjänsten ERC (Electronic Resource Consulting) som är en unik service inom e-resurser. Genom nytänkande i kombination med erfarenhet, modernaste teknik och förankring inom branschen åstadkommer vi mer. Få aktörer har idag samma bredd och resurser. Vår breda kunskap ger oss förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag för både stora och små kunder.

Vi innehar Dun& Bradstreet's AAA-kreditbetyg i Finland.