24.9.2010

LUPC valde LM Informationstjänst som en av de tre prioriterade leverantörerna


London Universities Purchasing Consortium har valt LM Informationstjänst som en av de tre prioriterade leverantörerna. LM Informationstjänst är en av de ledande leverantörerna av informations- och prenumerationstjänster för akademiska och vetenskapliga bibliotek. Företaget förenklar inköp av prenumerationer, tillhandahåller tekniska verktyg för nyttjande av e-resurser, e-böcker och databaser.

Vi erbjuder LUPC:s medlemsbibliotek ett brett urval tjänster och verktyg för anskaffning och administration av informationsmaterial. LM Informationstjänst ger akademiska kunder yrkeskunnig och individuell service samt support. Företagets webbaserade verktyg och professionella Electronic Resource Consulting-service gör det enkelt att hantera och använda såväl elektroniska som tryckta publikationer.

LUPC:s medlemmar får omedelbar tillgång till dessa tjänster som hjälper dem att snabbt och tillförlitligt beställa, förnya samt analysera sina prenumerationer. Tack vare konkurrenskraftiga priser och ett komplett urval tjänster för hantering och utvärdering av e-resurser kan LUPC:s medlemsbibliotek förbättra sin kostnadseffektivitet och få bättre kontroll över sina elektroniska samlingar.  

“Vi är stolta över att vi har blivit valda som prioriterad leverantör för LUPC. Kontraktet stärker vår position på den europeiska marknaden och bland akademiska bibliotek. Vår strategi är att tillämpa en kontinuerlig, innovativ process där vi utvecklar servicekoncept och tekniska lösningar för våra akademiska bibliotekskunder. De nya tjänsterna förbättrar effektiviteten och sparar tid vid informationshämtning, samtidigt som de förbättrar tillgången till information och administrativa funktioner”, säger Janne Järvinen, verkställande direktör på LM Informationstjänst.

LM Informationstjänst tillhandahåller prenumerations- och informationstjänster för 10 000 kunder i Nordeuropa och Baltikum liksom i andra länder, exempelvis Portugal och Ryssland. Med prenumerationstjänsten LibNet erbjuder företaget bibliotek och andra kunder tillgång till en databas som omfattar mer än 70 000 förlag och 330 000 titlar.

Fortlöpande produktutveckling är nyckeln till marknadsledarskap

LM Informationstjänst kommer att fortsätta med sin framgångsrika strategi i syfte att förbättra existerande servicekoncept och utveckla nya produkter.  Tjänster för användning och administration av e-resurser blir allt viktigare i och med att e-resurserna ställer nya krav på bibliotekens tjänster och på leverantörernas servicekoncept.

LM Informationstjänst har kontinuerligt introducerat nya tjänster för sina kunder. Bland tjänsterna finns Summon, en sökmotor för metadata och LibNet®, för hantering av prenumerationer. Företaget har också utvecklat tjänsten LibPub, ett redskap som hjälper förläggare att förbättra kostnadseffektiviteten, precisionen och automationen i hanteringen av prenumerationer och i informationsförmedlingen.

Läs mera om våra tjänster och tekniska lösningar på adressen www.lminfo.co.uk.

För mer information kontakta:

Zahra Touil
LM Informationstjänst
Svetsarvägen 15
171 41 Solna
tel +46-8-522 95 882


Om LM Informationstjänst

LM Informationstjänst grundades i Finland 1972 och är idag den ledande informationsförmedlaren i Norden och Baltikum. Våra tjänster förenklar administration och inköp av tidningar och tidskrifter, samt främjar användandet av organisationens e-resurser (e-böcker, e-tidskrifter och databaser).

Våra kunder är bibliotek, företag och forskningstäta organisationer som värdesätter personlig och sakkunnig service.Vi har helhetslösningar inom tryckt och elektroniskt material och utvecklar ständigt vårt utbud för att vara den samarbetspartner som biblioteken behöver. Vår kundtjänst består av experter inom akademisk informationstjänst, som har långvarig erfarenhet av service till universitetskunder.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar till våra kunder, däribland specialtjänsten ERC (Electronic Resource Consulting) som är en unik service inom e-resurser. Genom nytänkande i kombination med erfarenhet, modernaste teknik och förankring inom branschen åstadkommer vi mer. Få aktörer har idag samma bredd och resurser. Vår breda kunskap ger oss förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag för både stora och små kunder.

Vi innehar Dun& Bradstreet's AAA-kreditbetyg i Finland.