Nya egenskaper i prenumerationstjänsten LibNet fr.o.m. 1. december

Nytt och enklare gränssnitt samt nya rapportmöjligheter

Nya funktionaliteter blir  tillgängliga i prenumerationstjänsten LibNet den 1. december. 

Tjänsten blir ännu mer lättanvändarlig och gränssnittet tydligare. LibNet har nu automatisk textigenkänning i titelsökningen  och  det är möjligt att exportera listor  av direkta prenumerationer i pdf- eller Excel-format. LibNet 3.0 har också ett bredare urval olika rapporter.

Nya funktioner framtagna för förvärv av e-tidskrifter

LibNet erbjuder nya funktioner för att underlätta inköp av e-resurser. I tjänsten LibLicence® finns förlagens uppdaterade licensuppgifter och användarvillkor för tusentals e-tidskrifter. I tjänsten kan man spara kundspecifika licensuppgifter, både för enskilda titlar och för större paket. I innehållsförteckningstjänsten finns innehållsförteckningar för mer än 13 000 tidskrifter och länkar direkt på artikelnivå. Med hjälp av TOC-tjänsten kan ni också beställa enskilda artiklar från mer än 54 000 tidskrifter.

Gratis LibNet-webinarier

LM Informationstjänst arrangerar gratis webinariekurser för LibNet-användare. Mer information om planerade kurstillfällen och webinarier finner ni  på vår hemsida, www.LMinfo.se.