13.1.2011

Nya Summon-kunder i Sverige

Göteborgs universitetsbibliotek och Bibliotek & Läranderesurser vid Högskolan i Borås har påbörjat implementeringen av Summon 2011.

Detta innebär att vi nu i Sverige har 3 bibliotek som valt Summon. Vill ni veta mer om detta kontakta vår säljavdelning.

Kort om Summon

Summon är en ny webbaserad, google-liknande söktjänst som redovisar träffar från väsentliga informationskällor och presenterar dem på ett klart och åskådligt sätt. Summon söker information i alla källor på metadatanivå och användaren behöver inga andra sökmotorer. Andra fördelar är att tjänsten är enkel och snabb att ta i bruk jämfört med andra söktjänster.

LM Informationstjänst är en föregångare i lanseringen av ny teknologi i Norden

Summon är världens första internetbaserade söktjänst som utvecklats för bibliotekens behov. Tjänsten används redan av mer än 120 bibliotek runt om i världen. I Finland används tjänsten bland annat av informationstjänsten vid Statens tekniska forskningscentral, VTT. Summons framgång bygger på ett användarvänligt webbgränssnitt som gör det möjligt att snabbt få tillgång till elektroniskt och tryckt material.

LM Informationstjänst tillhandahåller Summon i Norden och erbjuder teknisk support för att garantera en problemfri användning av tjänsten.

För mer information kontakta:

Zahra Touil

LM Informationstjänst

Svetsarvägen 15

171 41 Solna

tel +46-8-522 95 882

Om LM Informationstjänst

LM Informationstjänst grundades i Finland 1972 och är idag den ledande informationsförmedlaren i Norden och Baltikum. Våra tjänster förenklar administration och inköp av tidningar och tidskrifter, samt främjar användandet av organisationens e-resurser (e-böcker, e-tidskrifter och databaser).

Våra kunder är bibliotek, företag och forskningstäta organisationer som värdesätter personlig och sakkunnig service.Vi har helhetslösningar inom tryckt och elektroniskt material och utvecklar ständigt vårt utbud för att vara den samarbetspartner som biblioteken behöver. Vår kundtjänst består av experter inom akademisk informationstjänst, som har långvarig erfarenhet av service till universitetskunder.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar till våra kunder, däribland specialtjänsten ERC (Electronic Resource Consulting) som är en unik service inom e-resurser. Genom nytänkande i kombination med erfarenhet, modernaste teknik och förankring inom branschen åstadkommer vi mer. Få aktörer har idag samma bredd och resurser. Vår breda kunskap ger oss förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag för både stora och små kunder.

Vi innehar Dun& Bradstreet's AAA-kreditbetyg i Finland.