27.8.2012

Nya teamspecifika kontaktuppgifter för LM Informationstjänsts kundservice

En yrkeskunnig lokal kundservice utgör hörnstenen i LM Informationstjänsts verksamhet och vår målsättning är att kontinuerligt utveckla denna. Vi vill säkerställa att våra kunder får bra och snabb kundservice med jämn kvalitet i alla situationer. I takt med att vår kundserviceavdelning växer i styrka och våra kunder ökar i antal satsar vi på utveckling av infrastruktur och kvalitetsarbete.

LM Informationstjänst går över till SAP Business Communications Management (SAP BCM)-system, som används för att hantera alla e-postmeddelanden och samtal till kundservicen.
Med hjälp av den nya programvaran säkerställer vi vår kundservicepersonals åtkomlighet och tillgången på service oberoende av tid, plats och kontaktsätt.

Hur påverkar detta mig som kund?
Med hjälp av den nya programvaran säkerställer vi vår kundservicepersonals åtkomlighet och tillgången på service oberoende av tid, plats och kontaktsätt. Det nya systemet ger oss bättre svarstider och säkerställer bevakning av ärenden på ett effektivt sätt.

Vårt system skapar ett eget ID för varje e-postmeddelande, med vilket vi kan identifiera meddelandet i systemet. Det är viktigt att ID-numret lämnas kvar på meddelandets ämnesrad då man svarar på meddelandet, eftersom det gör att svaret styrs smidigt till samma kundservicemedarbetare som hanterat ärendet.

Hur ska jag ta kontakt med kundservice?
I fortsättningen skickas alla e-postmeddelanden till kundservicen hos LM Informationstjänst till de teamspecifika e postadresserna. Kundservicen består av fyra serviceteam, ett för varje kundsegment. 

De nya teamspecifika e-postadresserna tas i bruk direkt.

Vad händer om jag skickar eller ringer på gamla nummer och e-postadresser, eller skickar till fel grupp?

E-post och telefonnummer kommer under en övergångsperiod att automatiskt föras över till oss, ärendena hamnar hos vår kundservice i alla fall. Under den närmaste tiden kommer vi att guida in er kunder till rätta mailadresser och telefonnummer.

Se mer information här.