12.7.2017

SKI har valt LM Informationstjänst som enda ramavtalsleverantör

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har valt LM Informationstjänst som enda tjänsteleverantör i ett ramavtal som omfattar svenska och utländska tidningar, tidskrifter, bokserier, referenslitteratur, databaser och elektronisk referenslitteratur. 

Antalet avropsberättigade är 950 organisationer. 

”Vi är mycket stolta över att SKI återigen utsett oss till avtalsleverantör inom hela sitt verksamhetsområde. Avtalet stärker vår position i Sverige, som en ledande leverantör av skräddarsydda tjänster för kunder”, säger Zahra Touil, Country Manager LM Information Delivery Sverige. 


OM SKI

Den samordnade upphandlingsverksamheten vid SKL Kommentus Inköpscentral AB är en del av SKL. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar-och intresseorganisation. Man driver sina medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inkl. regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.