24.8.2011

SUPC väljer LM Informationstjänst som leverantör

Southern Universities Purchasing Consortium (SUPC) och Higher Education Purchasing Consortium, Wales (HEPCW) i Storbritannien har valt LM Informationstjänst som avtalsleverantör av prenumerationstjänster. Avtalet omfattar prenumerationstjänster för tryckta och elektroniska källor samt tjänster för e-resurshantering och administration. Avtalet omfattar mer än 100 medlemmar i konsortierna.

LM Informationstjänst tillhandahåller dessa konsortiemedlemmar med ett brett urval av professionella tjänster och kostnadseffektiva produkter för inköp och administration av informationsmaterial. SUPC och HEPCW får servicetjänster som hjälper dem att snabbt och tillförlitligt beställa och förnya sina prenumerationer. LM Informationstjänst kombinerar konkurrenskraftiga priser med en komplett uppsättning tjänster för administration och utvärdering av e-resurser, som gör det möjligt för medlemsbiblioteken att stärka sin kostnadseffektivitet och få bättre kontroll över sina elektroniska samlingar.

"Vi är stolta över att blivit valda som avtalsleverantör för SUPC och HEPCW. Kontraktet stärker vår position på den brittiska marknaden och bland akademiska bibliotek. Vår strategi är att vara en innovativ partner som kontinuerligt förnyar och utvecklar servicekoncept och tekniska lösningar för att bäst serva våra akademiska bibliotekskunder. De nya tjänsterna förbättrar effektiviteten och sparar tid, samtidigt som de förbättrar tillgången till information och har förfinade administrativa funktioner”, berättar Janne Järvinen, VD för LM Information Delivery koncernen. 

Professionell och lokal kundsupport i Storbritannien och Irland

År 2010 etablerade LM Informationstjänst sitt lokala dotterbolag, LM Information Delivery UK, i Storbritannien för att bättre kunna serva bolagets brittiska och irländska kunder. LM Information Delivery UK erbjuder bibliotek och företagskunder lokalt förankrade tjänster och support samt ett brett urval nya produkter för hanteringen av e-resurser. I fjol valde London Universities Purchasing Consortium (LUPC) LM Information Delivery UK som en av tre avtalsleverantörer av prenumerationstjänster inom Storbritannien.

 Tony Roche, Marknadschef för LM Information Delivery UK, har i flera år arbetat i ledande chefspositioner för internationella leverantörer av prenumerationstjänster. Tony Roche är för närvarande medlem i styrelsen för Association of Subscription Agents (ASA) och medlem i United Kingdom Serials Group (UKSG). Dessa organisationer arbetar med främjandet av hantering och spridning av tryckt och elektronisk information, inom den akademiska världen, företagsvärlden, för medicinska och allmänna bibliotek.

 LM Information Delivery UK har under den senaste tiden rekryterat flera erfarna och kunniga medarbetare med mångårig förankring i branschen. Koncernens verkställande direktör, Janne Järvinen, tror att deras gemensamma kunskap och expertis kommer att ha en positiv och påtaglig betydelse för kunderna samt för nivån på den service de förväntar sig.  

Fortlöpande produktutveckling är nyckeln till marknadsledarskap

LM Informationstjänst erbjuder prenumerationstjänster, tjänster för användning och administration av e-resurser, e-bokstjänster och databastjänster. Bolaget har utvecklat användarvänliga online-redskap till kundernas hjälp. De effektiva prenumerations- och reklamationsprocesserna, tillsammans med välfungerande rapporteringsverktyg, garanterar snabba och tillförlitliga leveranser av såväl elektroniska som tryckta tidskrifter. LM Informationstjänst gör det enkelt att sköta prenumerationernas hela livscykel, från beställning till användning och administration.

Företagets webbaserade verktyg och professionella Electronic Resources Consulting-service gör det enkelt att hantera och använda både elektroniska och tryckta tidskrifter. LM Informationstjänsts innovativa produkter för administrationen av såväl tryckta som elektroniska material erbjuder ett komplett urval tjänster för hantering och utvärdering av e-resurser som gör det möjligt för biblioteken inom SUPC att stärka sin kostnadseffektivitet och få bättre kontroll över sina elektroniska samlingar.

LM Informationstjänst kommer att fortsätta med sin framgångsrika strategi att förbättra existerande servicekoncept och utveckla nya produkter. Tjänster för användning och administration av e-resurser blir allt viktigare i och med att e-resurserna medför nya krav på biblioteken och på informationsförmedlarens servicekoncept.

Om du vill veta mera, kontakta oss gärna:

LM Informationstjänst

Janne Järvinen

Verkställande direktör

Tfn +358 50 563 66 76

E-post: