Historia

LM Informationstjänst är ett familjeföretag som grundades år 1972.  Sedan 2002 har LM Informationstjänst letts av koncernens nuvarande verkställande direktör, Janne Järvinen. Allt sedan första början har vi fokuserat på att bygga upp långvariga partnerskap med våra kunder, medarbetare och samarbetspartner.

Vårt svenska lokalkontor grundades 2010 och vi har haft en framgångsrik tillväxt. Våra svenska kunder uppskattar vår lokala marknadskännedom och vår aktiva framtoning, men framför allt vår satsning på kunnig och erfaren personal.

Branschen förändrades i takt med teknisk innovation

Vi har under våra år inom branschen sett en rad tekniska lösningar driva fram  förändringsprocesser och lärt oss att snabbt ta tillvara nya tekniska innovationer, men än mer att spetskompetens och framtidsvisioner utvecklar vår kärnverksamhet.


E-resursernas framväxt under 2000-talet inom framför allt universitets- och högskolesektorn har gjort att fokus skiftat från de tryckta tidskrifterna och samlingarna till elektronisk media.  


E-resursernas viktiga roll upptäcktes i ett tidigt skede av vårt företag: vi servade våra kunder med de första nättjänsterna redan på 1980-talet och 1995 började vi sälja de första e-resurserna i form av CD-ROM-skivor.

Idag arbetar vi mycket med strategiska e-inköp och vi har tack vare vår erfaranhet och kompetens byggt upp en dedikerad avdelning, eResource Consulting,  för att sörja för infrastrukturlösningar, innehållsförvärv och implementering av söktjänster ute hos kunderna.

Internationell tillväxt

LM Informationstjänst har vuxit sedan slutet av 1990-talet och numera är vi en av de ledande internationella leverantörerna av informationstjänster globalt. För att stödja den internationella tillväxten bytte vi 2009 namn från LehtiMarket till LM Tietopalvelut, dvs. LM Informationstjänst. Samtidigt uppdaterade vi också vår visuella identitet.

Vi har ytterligare stärkt vårt företag med lokal kunskap och personal i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sverige och USA. Vi är stolta över att ha de mest professionella och mest erfarna medarbetarna samt i särklass största kundservice-teamet i de länder där vi verkar. organisationen.

Kundnära arbete i mer än 40 år

En viktig del av vårt arbete har alltid varit deltagande och arrangerande av olika evenemang, seminarier och utbildningar för våra kunder, branschfolk och samarbetspartners. Vi är aktiva medlemmar i såväl inhemska  som internationella branschorganisationer, eftersom det är vår uppgift att skapa dialog, driva fram utvecklingen åt våra kunder och samarbetspartners.  Diskussionerna har resulterat i många framgångsrika utvecklingsprojekt.

Idag utvecklas vår bransch och våra kunders behov snabbt. Som leverantör måste man ha en infrastruktur och organisation som är målmedveten och flexibel. År 2011 genomförde vi en nordisk biblioteksundersökning, där man behandlade leverantörsrollen gällande informationstjänster. Av resultaten framgick att våra kunder värdesätter en yrkeskunnig och lättillgänglig kundservice, ett snabbt införande av tjänster samt lättanvända tekniska lösningar som stöds av lokal kundservice. Dessa tankar driver också vår verksamhet och vision.