Medarbetare

LM Informationstjänst har den största kundserviceorganisationen i Norden. I organisationen värdesätts kunskap och yrkeskompetens. Våra kundservicerepresentanter är språkkunniga och många av dem har också högskoleexamen.

Lokal närvaro är viktig för oss. Därför har vi egen försäljningspersonal och kundservice i alla länder. Medarbetarna har en genomsnittlig branscherfarenhet på 10 år. På grund av den snabba förändringstakten inom informationstjänstbranschen satsar vi mycket på en kontinuerlig utveckling av personalens kompetens.

Samarbete med olika branschorganisationer och deltagande i branschmässor är också en viktig del av vårt arbete. Till exempel är vårt team som ansvarar för förlagskontakter varje år en aktiv deltagare på bokmässan i Frankfurt.

Vi samarbetar med olika skolor och kan därför erbjuda goda möjligheter för praktikperioder eller för att göra lärdomsprov. Dessutom tillhandahåller vi varje år olika stipendier för organisationer inom informationstjänstbranschen för att stödja kompetensutvecklingen inom branschen.