case:

Biblioteket i Hagalund

Biblioteket i Hagalund, som ligger i anslutning till Esbo kulturcentrum, har centraliserat sina tidskriftsprenumerationer till LM Informationstjänst sedan 2008. Många olika typer av kunder använder biblioteket, eftersom många äldre personer bor i området och antalet barnfamiljer har ökat under de senaste åren. Det finns också många internationella och högt utbildade kunder, eftersom både Tekniska högskolan och Kägeluddens företagskluster finns i närområdet.

Carola Snell har arbetat på det livliga biblioteket i Hagalund i tolv år. I egenskap av teamledare och tidningsansvarig för serviceområdet är hon väl förtrogen med resurserna och tidningsavdelningen. Även om man betonar traditionell, tryckt litteratur i biblioteket, har de elektroniska resurserna funnit sina användargrupper.

"Förutom tryckta böcker och tidningar använder vi också e-böcker och e-tidningar. Jag tror att dessa medier kommer att öka i och med förbättrad användbarhet och sjunkande priser. Vid användningen är det också viktigt att det finns ett tillräckligt utbud av lämplig läsutrustning."

Lätt att jobba med en bekant samarbetspartner

Hagalunds bibliotek blev kund hos LM Informationstjänster år 2008. Biblioteket använder prenumerationstjänsten och därmed också prenumerationshanteringstjänsten LibNet. Dessutom har biblioteket anskaffat nättidningstjänsterna ePress och PressDisplay.
"När man arbetar med samma människor under flera år blir samarbetet smidigt. Tröskeln för att ta kontakt är låg och kontakten är enkel och familjär", säger Snell.

Med LibNet hålls tidningarna under kontroll i alla Esbos bibliotek

Enligt Snell är den bästa egenskapen i prenumerationshanteringstjänsten LibNet att den är lättanvänd. Dessutom är utbudet med hundratusentals tryckta och elektroniska tidskrifter väldigt brett.

"LibNet har fungerat mycket bra. Med hjälp av LibNet sköter vi om resursprenumerationer och förnyelser samt reklamationer. Tjänsten är även till stor hjälp vid rapportering samt då man vill skapa en uppfattning om kostnaderna per bibliotek. Om vi har ett problem med en viss tidning eller ett visst förlag, behöver vi bara kontakta LM Informationstjänsts kundservice via LibNet. Därefter sköter LM Informationstjänst om saken."

Elektroniska tidningar lämpar sig för ett snabbt nyhetsflöde

Urvalet i Hagalunds bibliotek utökas med både den inhemska tidningstjänsten ePress och den internationella tjänsten PressDisplay, som omfattar nästan 2 000 tidningar. Tidningarna utkommer genast efter utgivningen, så läsarna behöver inte längre vänta på tidningar som kommer från de mest avlägsna hörnen i världen. Snell berättar att kunderna också har glatt sig åt möjligheten att skriva ut enskilda artiklar eller vidarebefordra dem per e-post.

"Jag är egentligen överraskad över att även våra äldre kunder använder nättjänsterna fördomsfritt. Man söker efter nyheter från gamla hemorter eller inrikesnyheter, och det är lätt att läsa dem då man kan justera textens storlek. Våra kunder har varit mycket nöjda då de genom tjänsterna har hittat nyheter från mindre orter eller ovanligare länder."

Enligt Snell har e-tidningstjänsterna medfört direkta inbesparingar för biblioteket. Man har kunnat avsluta prenumerationerna på tryckta tidningar som sällan läses, eftersom tidningarnas nätversioner finns i biblioteket och arkiven sträcker sig några månader bakåt i tiden. I och med inbesparingarna har man till kundernas glädje kunnat utveckla till exempel tidskriftsavdelningen i Hagalunds bibliotek.

Fördelar som Hagalunds bibliotek uppnått:

  • Tjänster från LM Informationstjänst: Prenumerationstjänster, prenumerationshanteringstjänsten LibNet, ePress, PressDisplay
  • Fördelar: Enkel administration av tidskrifter, enkel tillgång till inhemska och utländska tidningar