case:

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola vill erbjuda sina kunder de ledande elektroniska informationskällorna i en form som är lätt att använda och hitta i. Därför började högskolan använda världens ledande discovery-söktjänst Summon, genom sin samarbetspartner LM Informationstjänst. Nu hittar den högklassiga Göteborgshögskolans 200 forskningsgrupper och nästan 10 000 studenter lätt bland resurserna.

Daniel Forsman arbetar som chef för avdelningen Informationsresurser och tillgängliggörande vid Chalmers bibliotek. I sitt dagliga arbete främjar Forsman bibliotekets verksamhet på många olika sätt, bland annat olika genom strategi- och utvecklingsprojekt.

"Samlingarna i Chalmers bibliotek återfinns i allt större utsträckning i elektroniska format. Till exempel gick 97–98 procent av vår budget år 2010 åt till elektroniska resurser", berättar Forsman.

Nära samarbete med LM Informationstjänst

Chalmers bibliotek inledde samarbetet med LM Informationstjänst under hösten 2010 då Summon-tjänsten togs i användning. Samarbetet stärktes på våren 2011, då LM Informationstjänst också utsågs till tjänsteleverantör för biliotekets tidningsprenumerationer.

"Betydande förändringar, som att flytta hela tidningsprenumerationstjänsten från en aktör till en annan, innebär alltid olika bekymmer. Vi har ändå varit mycket möjda med LM Informationstjänsts kundservice och svarstider. LibNet har också visat sig vara en tydlig, lättandvänd och effektiv tjänst för hantering och uppföljning av prenumerationer."

Summons enkla sökfunktion gör det möjligt att hitta olika elektroniska resurser genom ett enda användargränssnitt

Före Summon-tjänstens införande var studenterna på Chalmers tvungna att inleda sin informationssökning genom att välja den databas som bäst lämpade sig för sökningen i fråga. Enligt Forsman var informationssökningen en besvärlig process, även för erfarna bibliotekarier.

"Med Summon-tjänsten kan vi använda nästan alla våra resurser genom ett enda användargränssnitt. Detta är en betydande förbättring för våra kunder.  Dessutom kan användarna förflytta sig till sökresultaten snabbare än tidigare, med hjälp av Relevance Ranking-funktionen och vysökning. Responsen från användarna har varit mycket positiv. När man jämför Summon med en traditionell metasökning eller kombinerad sökning, är Summon betydligt snabbare och har inga problem som beror på ojämlik behandling av olika metauppgifter."

Med LM Informationstjänst och dess partner Serial Solutions tog det bara sju veckor att införa Summon-tjänsten. Forsman konstaterar att de besvärligaste delarna i införandeprocessen var att utreda lokala arbetsflöden och att korrigera inkonsekvenser i den lokala katalogen.

För närvarande finns över 90 procent av Chalmers samlingar tillgängliga genom Summon-tjänsten. Detta innefattar över 260 miljoner band.

Innehåll som tjänst i framtiden

Vid sidan av sitt arbete på Chalmers har Forsman aktivt medverkat vid utvecklingen av bibliotekstjänster, som Summontjänsten och den svenskspråkiga indexeringen av denna.

"Jag har en vision, där allt innehåll har inordnats i ett centralt index, som man kan erbjuda biblioteken som en tjänst. Denna tjänstebaserade struktur skulle ge biblioteken möjlighet att arbeta via programmeringsgränssnitten genom att lägga till och öka innehållet i databasen. På så sätt skulle biblioteken sömlöst kunna integrera lokala arbetsflöden och skapa innehåll som en del i den centrala databasen. På så sätt kunde systemets lokaliseras och anpassas efter behov."

Fördelar som Chalmers bibliotek uppnått:

  • Tjänster från LM Informationstjänst: Summon-söktjänst, prenumerationstjänster och prenumerationshanteringstjänsten LibNet
  • Fördelar: Summons enkla sökfunktion gör det möjligt att hitta olika elektroniska resurser genom ett tydligt användargränssnitt. Tidningsprenumerationerna har centraliserats till LM Informationstjänst och det är lätt att hantera dem genom LibNet.