Integritetspolicy och användarmedgivande ‒ HR

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera dig, eller någon annan person till vilken informationen kan vara relaterad, som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, utbildningsbakgrund eller liknande uppgifter. Det är viktigt att du läser igenom integritetspolicyn och användarmedgivandet noggrant innan du skickar in ditt CV. 

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan användas i anställningssyfte och för att utvärdera din kompetens för lediga platser som är tillgängliga hos LM Information Delivery eller för ett specifikt anställningserbjudande som du har valt. LM strävar efter att upprätthålla hög standard när det gäller insamling, behandling, användning och överföring av de personuppgifter som samlas in i detta sammanhang.

Typ av information som samlas in

LM kan begära att du tillhandahåller vissa personuppgifter när du lämnar in ditt CV. Beroende på typen av personuppgiftersom du väljer att uppge kan LM samla in följande personuppgifter: ditt namn, din adress, din e-postadress och annan kontaktinformation, din utbildningsbakgrund, din arbetslivserfarenhet, dina expertområden, typen av arbete du föredrar och alla annan information som du väljer att överföra när du lämnar in ditt CV. Denna information kommer att användas för att bekräfta din identitet under denna process och för att utvärdera din lämplighet för en befattning hos LM.

LM begär inte information angående etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck, nationell tillhörighet, medborgarskap, civilstånd, funktionshinder eller veteranstatus, politiska åsikter eller partitillhörighet, medlemskap i handelsorganisationer eller fackföreningar under proceduren för inlämnande av CV. Därför behöver du inte uppge sådan information när du lämnar in ditt CV.

Behandling av information

Personuppgifter som samlas in under rekryteringsprocessen kommer att lagras och användas i syfte att utvärdera din ansökan. Om du anställs kommer LM att genomföra ytterligare behandling av dina personuppgifter under HR-administrationen. Behandling av dina personuppgifter omfattar användning, registrering, lagring, överföring, delning och radering av personuppgifter efter behov under rådande omständigheter eller i enlighet med vad som annars krävs av gällande lagstiftning. LM kan begära att du tillhandahåller originaldokument som innehåller personuppgifter som bekräftar din lämplighet för anställning och din identitet och denna information kan behandlas på samma sätt.

Lagring av information

LM kommer att behålla personuppgifterna i sitt rekryteringssystem under den tidsperiod som LM bedömer som lämplig baserat på allmänt förekommande lokal HR-praxis och tillämplig lagstiftning. Om LM anställer dig kommer dina personuppgifteratt ingå i din anställningsdossier.

Din ansökan är giltig under en period på 6 till 12 månader, baserat på ditt val.  Din ansökan kommer inte att vara tillgänglig för lediga platser efter denna period.

 

Överföring av information

För att utvärdera din ansökan på lämpligt sätt, kan LM göra din information tillgänglig för LM-personal i syfte att utvärdera din lämplighet för anställning och, om du blir anställd, för HR-administration. Detta kan omfatta överföring av dina personuppgifter inrikes eller utanför ditt land. Det kan även vara nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer, entreprenörer och serviceagenter som förser LM med tjänster. LM kan exempelvis, i enlighet med vissa lagstadgade krav, använda externa tjänsteleverantörer för att samla in, behandla och validera dina personuppgifter. LM kräver att sådana tjänsteleverantörer efterlever LM:s integritetspolicyer och lokala lagstadgade krav vid tillhandahållandet av sådana tjänster. Dessa överföringar kan ske via internet, post, fax eller någon annan metod som LM bedömer som lämplig och uppfyller kraven för rådande lagstiftning.

Dessutom kan personuppgifter som uppges frivilligt via LM:s rekryteringssystem lagras och vara åtkomlig på servrar eller filer som är tillgängliga i Finland. Genom att skicka denna information samtycker du till att denna process kommer att vara underställd finsk lagstiftning.

Granskning och ändringar av personuppgifter

Personuppgifter kan inte ändras i rekryteringssystemet efter att de har skickats in, eftersom systemet inte inkluderar registrering. Om du behöver granska eller ändra dina personuppgifter efter att ha skickat in dem, var vänlig kontakta

Genom att skicka in ditt CV godkänner du denna integritetspolicy