LibConnect

Med integrationstjänsten LibConnect kan ni integrera ert biblioteks- och anskaffningssystem med LM Informationstjänsts informationssystem. Genom integrationen ökar snabbheten, noggrannheten och effektiviteten i meddelandena och informationsförmedlingen, i och med att informationen förflyttas automatiskt mellan systemen.

Integrationen av bibliotekssystem (t.ex. PrettyCirc) gör det möjligt att göra prenumerationer, uppdatera uppgifter samt debitera resurser direkt från det egna systemet. Vi har också byggt upp OCI-gränssnitt för anskaffningssystem från SAP och Basware, genom vilka man kan integrera anskaffningssystemet i ert bibliotek med LM Informationstjänsts databas.

Integrationen av informationssystemen frigör tid för att uppdatera och upprätthålla resursinformation.

Fördelar för våra kunder:

  • Sammanför bibliotekssystemet och/eller anskaffningssystemet med LM Informationstjänsts informationssystem
  • Påskyndar och effektiviserar förmedlingen av meddelanden mellan kundens och LM Informationstjänsts system
  • Prenumerationer kan göras och förnyas direkt från kundens system
  • Smidiga uppdateringar och reklamationer
  • OCI-gränssnitt för till exempel SAP- och Basware-anskaffningssystem