LibERM - enklare administration av e-Resurser

LM Informationstjänst har lanserat den nya tjänsten LibERM. LibERM är en tjänst för bibliotek och informationsavdelningar med många e-resurser av olika slag- en tjänst som ger överskådlig blick och ett analysverktyg utan att tappa detaljfokus. En systematisk och effektiv administration av licensuppgifter ökar kostnadseffektiviteten hos bibliotek och andra organisationer, förbättrar resursernas användbarhet och underlättar beslutsprocessen.

Med LibERM-tjänsten är det lätt att lagra administrationsuppgifter för e-resurserna, oavsett om de är e-böcker, databaser, eller paket. Ni lagrar licensinformation, kontaktuppgifter, adminkonton m.m. Uppgiftsfälten i LibERM kan anpassas fritt efter organisationens önskemål och tjänsten är inte leverantörsbunden. Via tjänsten är det också lätt för medarbetare att kommunicera sinsemellan och se varandras ansvarsområden, licenstolkningar och kommentarer. Det går även att lägga in påminnelser för exempelvis testperioder.

Fördelar:

  • Administrationsuppgifterna för e-resurserna är alltid uppdaterade och samlade på ett ställe
  • Tjänsten kan användas av bibliotekets hela personal
  • Minskar den tid som går åt till hantering av e-resurser
  • Tjänsten effektiviserar förvärvs- och administrationskostnaderna för materialsamlingar och underlättar planeringen av förvärvsbudgeten
  • Ett bra verktyg för att utveckla bibliotekets materialsamling
  • Lösningen kan anpassas efter bibliotekets behov
  • Lätt och enkel implementering och samt utbildning

Med LibERM-tjänsten kan bibliotekspersonalen effektivisera användningen och hanteringen av elektroniska resurser på ett betydande sätt under resursernas hela livslängd. Alla licensuppgifter för resurserna hanteras centralt och är lättillgängligt för hela organisationen.

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att avgiftsfritt använda LibERM-tjänsten på prov under 30 dagar.