LibLicence

Med LibLicence-tjänsten hittar biblioteken aktuella licensuppgifter för förlag och användarvillkor för tiotusentals e-tidskrifter. Det är lätt att jämföra licensuppgifterna i standardformat, och alla kundspecifika licensuppgifter kan sparas i tjänsten för såväl enskilda tidskrifter som större resurshelheter.

Vi samlar kontinuerligt in licensuppgifter för e-resurser som ges ut av internationella och finländska förlag. Uppgifterna uppdateras omedelbart i LibLicence-tjänsten och kan lätt användas genom tjänsten.

Fördelar för våra kunder:

  • Tjänsten innehåller aktuella licensuppgifter och användarvillkor för tiotusentals e-tidskrifter
  • Alla uppgifter anges i standardformat och är lätta att jämföra
  • Enkel rapportering