LibLogistics

LM Informationstjänsts LibLogistics-tjänst underlättar hanteringen av tidskrifter. Eftersom tidskrifterna kommer inplastade och försedda med streckkoder och stöldmärkning är det lätt att placera ut dem i rätt ordning på hyllorna, till kundernas förfogande.
 
Tack vare tjänsten får bibliotekspersonalen mer tid över för personlig service, utbildning och handledning gällande informationssökning för bibliotekets kunder. Samtidigt hålls också kostnaderna under kontroll.

Anskaffningstjänst:

 • En enda beställningspartner: LM Informationstjänst beställer, betalar förlaget, fakturerar och hanterar all administration kring prenumerationerna.
 • Biblioteket faktureras bara en gång per år med en sammanställd faktura eller enligt separat överenskommelse
 • Vi använder lokala priser för prenumerationerna, om detta tillåts av förlaget. Besparingen som uppkommer överförs direkt till kunderna
 • Ankomstbevakning  och reklamationer av saknade nummer omhändertas vid behov för kunders räkning
 • Omfattande rapportering över alla inkomna nummer och reklamationer.
 • Alla LibLogistics-ankomstuppgifter finns i den kostnadsfria LibNet-onlinetjänsten och är tillgängliga dygnet runt

Logistik:

 • Alla tidskrifter packas i en försändelse och skickas ut till kunden med avtalad intervall, exempelvis en gång i veckan
 • Tjänsten möjliggör förmånligare försändelsepriser för kunden
 • Våra försändelser är försäkrade

Tekniska tjänster:

 • Tidskrifterna förses med stöldmärkning eller RFID
 • Tidskrifterna kan plastas in
 • Streckkodsetiketter
 • Cirkulationslistor
 • Om kunden så önskar kan vi avlägsna överflödigt "reklammaterial"