ProQuest Workflow Solutions 360

Produktfamiljen ProQuest Workflow Solutions 360 ger en komplett lösning för effektiv användning, hantering och utvärdering av elektroniska resurser. Tjänsten baseras på den omfattande och kontinuerligt uppdaterade databasen KnowledgeWorks.

Tjänster som bygger på denna databas är lätta att kombinera efter behov till olika slags system som underlättar användning, hantering och utvärdering av e-resurser och detta kan på så sätt ge ökad användarnöjdhet.
  • Intota Assessment - Ettverktygt för att kombinera, utvärdera och rapporteraanvändarstatistik.
  • 360 Core - Centraliseradhantering av e-resurser och en snabb, kontrollerad tillgång tillresurserna.
  • Summon - Endiscovery-tjänst som fungerar som Google, i vilken rätt materialsnabbt hittas från ett stort urval.
  • Intota E - Enomfattande lösning för optimerade arbetsflöden och hantering averesurserna under hela deras livslängd.
  • 360 Link - MarknadsledandeOpenURL-länktjänst.
  • 360 Marc Updates - Hålle-resurserna uppdaterade och tillgången i ordning med noggranna,auktoriserade och omfattande MARC-poster.