360 Core - er tidskriftslista

360 Core är en mångsidig tjänst som synliggör organisationens alla tidningar, tidskrifter, resurspaket, databaser i en gemensam tidskriftslista. Med tjänsten förbättras e-resursernas användning, tillgång och administration betydligt. Även informationssökningen underlättas, då resurserna är sökbara i tidskriftslistan med t ex namn, ISSN, ämnesökning eller enkel bläddring av resurserna. Man kan också ansluta tryckta resurser och kostnadsfria elektroniska tidskrifter och databaser till portalen.

Organisationen får tillgång till analysverktyg och kan allokera inköp efter användning.

Fördelar

  • Användarna ser direkt vad som finns hos organisationen i den gemensamma tidskriftslistan
  • Användarna kommer åt full-texten med ett klick
  • Användarna köper inte enstaka artikelköp
  • Användarna stöter inte på felaktiga URLer eller icke uppdaterade sidor

  • Administratören behöver inte uppdatera URL eller metadata
  • Administratören får tillgång till statistikverktyg och mångsidiga rapporter
  • Användargränssnittet är anpassningsbart