360 Marc Updates

Med posttjänsten 360 Marc Updates uppdateras de aktuella MARC21-katalogiseringsposterna automatiskt i bibliotekets OPAC-databas. Alla elektroniska tidskrifter i biblioteket kan innefattas i tjänsten.

Fördelar för våra kunder:

  • Noggrannare sökresultat för kunderna
  • Effektiviserad hantering av elektroniska tidskrifter
  • Noggranna och felfria titelkataloger med en automatiserad tjänst