Intota Assessment

Intota Assessment är en lättanvänd tjänst för rapportering av resurssamlingens användarstatistik. Med tjänsten är användarstatistiken samlad på ett ställe och statistiken kan bearbetas efter tjänsteleverantör, databas eller tidskrift. Intota Assessment är marknadens enda kompletta och automatiserade användarstatistiktjänst, och kan integreras med andra länk- och registreringstjänster i biblioteker.

Fördelar för våra kunder:

  • Tjänsten samlar användarrapporter från alla förlag och tjänsteleverantörer
  • Underlättar granskning av tidskrifternas användningsgrad efter tidskrift, databas och tjänsteleverantör
  • Hjälper till att följa upp användningsgraden och förbindelsernas funktion på längre sikt
  • Hjälper till att rapportera resursernas användningsgrad, kostnader och ROI
  • Underlättar uppgörandet av rapporter och rapportering av användningsspecifika kostnader