Summon

Summon är en ny discovery-söktjänst som fungerar som Google. Med Summon går det lätt att söka information i bibliotekets hela resurssamling eller i Summons egen databas, där en stor mängd databaser hos förlag och övriga tjänsteleverantörer har indexerats. Den mycket snabba sökningen erbjuder omfattande och för användaren relevanta sökresultat, och den lämpar sig väl för behoven i till exempel akademiska och vetenskapliga bibliotek.

Fördelar för våra kunder:

  • Sökresultatet ger en tydligt presenterad lista över relevanta resultat för sökningen
  • Sökresultaten kan begränsas så att de endast omfattar de fulltextresurser som finns till bibliotekets förfogande
  • Användaren kan direkt se vilka texter som är tillgängliga i fulltextformat
  • Införandet är bekvämt och tjänsten är helt upprätthållen
  • Kan skräddarsys efter bibliotekets behov
  • Lätt att integrera med bibliotekets övriga tjänster med hjälp av en API-applikation
  • Enkel och bekväm överföring av sökresultat och referenser till ett referenshanteringsprogram som EndNote, RefWorks och ProCite.