Akademiska bibliotek och myndighetsbibliotek  

LM Informationstjänst erbjuder tjänster som är skräddarsydda för våra universitet-, högskole- och forskningsbibliotekskunder samt myndighetsbibliotek.
Vi hjälper med förvärv, administration, utvärdering och åtkomst av elektroniska som tryckta resurser. Våra kunder betjänas av branschens mest kompetenta och erfarna experter inom informationstjänster.

Ni når oss vardagar mellan kl. 08:00 och 16:30 och vi sitter i egna lokaler i Solna.

ERC-teamet erbjuder komplett stöd för användning av e-resurser och tekniska lösningar

Vårt ERC-team (Electronic Resources Consulting) arbetar kundnära med fokus på elektroniska resurser och åtkomst. Vi hjälper med alla slags ärenden av mer komplicerat slag, implementerar produkter och är tillgängliga för utvecklningsprojekt externt.

Vi deltar aktivt i det internationella samarbetet mellan akademiska bibliotek och förlag inom branschen. Dessutom arrangerar vi många utbildningar och intressanta seminarier. Välkommen att träffa oss!

Kontaktuppgifter:

E-post: