Folkbibliotek och skolbibliotek  

LM Informationstjänst erbjuder  folkbibliotek och skolbibliotek tjänster för prenumerationer, eBöcker, använding och hantering av eResurser och databastjänster. Vi har även skräddarsydda tjänster såsom webbtjänsterna ePress eller PressDisplay för dagstidningar, vilka ger ett mer mångsidigt tidningsurval på biblioteket till en lägre kostnad än vanliga prenumerationer.

Våra bibliotekskunder betjänas av dedikerade kundansvariga med lång erfarenhet av branschen. Vårt team som arbetar med folkbibliotek, skolbibliotek och övriga offentligt finansierade bibliotek kan nås vardagar mellan kl. 08:00 och 16:30. 

ERC-teamet erbjuder ett komplett stöd för användning av e-resurser och tekniska lösningar

Vårt ERC-team (Electronic Resources Consulting) hjälper folkbibliotek och skolbibliotek med omställningen till elektroniska resurser, alltifrån strategistöd, analys av bestånd, till ibrukttagande av produkter för användaråtkomst.

Med oss som er partner kan ni känna er trygga med att vi kan e-resurser och tekniska lösningar och i lugn och ro fokusera på ert kärnarbete och era kunder.

Vi medverkar aktivt i internationella arbetsgrupper för folkbibliotek och deltar tillsammans med andra aktörer inom branschen i olika system- och utvecklingsprojekt. Välkommen att träffa oss!

Kontaktuppgifter:

E-post: 
Tfn +46-8-445 10 81