Företag  

Effektivisera inköp av media och låt LM Informationstjänst ta över det administrativa arbetet!
Vi erbjuder en administrativ tjänst för hantering av tidningar, tidskrifter, e-böcker, databaser och alla övrig informationskällor.
Med LM Informationstjänst har ni åtkomst till hela världens utbud av media i kombination med dedikerad, professionell service.
I Sverige är vi marknadsledande inom prenumerationshanteringen och har spetskompetens vad gäller elektroniska resurser och system.

Vår tjänst ger er ekonomisk kontroll, personlig support och minimerar hanteringen hos er, som en outsourcad tjänst.
Vår användarvänliga onlinetjänst LibNet ger er total överblick över era inköp och en smidig hantering och förnyelseprocess.

Vi har särskilda tjänster för mediaplattformar såsom våra nättidningstjänster ePress och PressDisplay vari era anställda får tillgång till både inhemska och internationella tidningar, omedelbart efter utgivning inklusive sökbara arkiv.
Vi arbetar mycket med kundspecifika lösningar och strategier för mediaförsörjningen.

Den mest kunniga kundservicen för att matcha era behov

Våra kunder betjänas av branschens mest kompetenta och erfarna experter inom informationstjänster. Er egna kontaktperson nås vardagar mellan kl. 08:00 och 16:30 och onlinetjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontaktuppgifter:

E-post: 
Tfn +46 -8- 445 10 83