Medicinska bibliotek  

Vi erbjuder medicinska bibliotek och sjukhusbibliotek skräddarsydda tjänster för anskaffning och administration av elektroniska och tryckta resurser.  I vårt tjänsteutbud ingår ett särskilt riktat urval av medicinska e-tidskrifter, e-resurspaket, e-böcker, databaser och tjänster för att underlätta användningen och hantering av e-resurser (t.ex. länkningstjänsten PubMed). 

Som vår kund betjänas ni av kunniga experter inom det medicinska informationsområdet med lång erfarenhet av branschen. Vi har öppet vardagar mellan kl. 08:00 och 16:30 och självklart får Ni en egen kontaktperson hos oss.

ERC-teamet erbjuder ett komplett stöd för användning av e-resurser och tekniska lösningar

Vårt ERC-team (Electronic Resources Consulting) fokuserar på att betjäna våra kunder i alla led vad gäller informationsanskaffning, användning och tillgänggliggörandet.
Vi är en stabil och kunnig partner i alla frågor gällande e-resurser och tekniska lösningar, så att Ni i lugn och ro fokusera på ert arbete och era kunder. Vi arrangerar dessutom branschseminarier och deltar aktivt i verksamheten inom medicinska biblioteksorganisationer.
I Sverige sponsrar vi EiRA-medlemmar med ett utbildningsstipendium. Läs mer om detta på http://www.inera.se/EIRA

Se även 2016 års rapporten från 2016 års vinnare

Kontaktuppgifter:

E-post: 
Tfn + 46 - 8- 445 10 81