Databaser  

LM Informationstjänst tillhandahåller fulltext- och referensdatabaser från världens ledande förlag. Våra databastjänster lämpar sig särskilt för akademiska bibliotek och forskningsbibliotek, allmänna bibliotek samt informationstjänster i företag.

I vårt utbud ingår också tidningarnas nättjänster. Den inhemska e-Press-tjänsten sammanför alla större och mindre finländska tidningar. I PressDisplay hittar man nästan 2 000 internationella tidningar så snart de utkommer. Båda tjänsterna innehåller också ett arkiv genom vilket man kan läsa tidningarna några månader efter att de utkommit.

Fördelar för våra kunder:

  • Marknadens bredaste utbud: tusentals databaser inom olika ämnesområden
  • Olika typer av databaser finns tillgängliga, till exempel referens- och fulltextdatabaser
  • Licenserna förhandlas fram åt kunden
  • Möjlighet till testanvändning av materialet före anskaffningsbeslut
  • Möjlighet till fjärranvändning
  • Användningsstatistik över resurserna levereras till kunden
  • Omfattande e-tidningstjänster (inhemska och utländska tidningar)