e-böcker  

Vetenskaplig litteratur publiceras allt oftare enbart i elektroniskt format. Det kan ändå kännas svårt att skaffa e-böcker, då till exempel licenser, anskaffningsmodeller och användarvillkor varierar mellan förlagen och det t.o.m. kan vara omöjligt att jämföra olika alternativ.

Genom våra tjänster för e-böcker finner ni ett urval med hundratusentals titlar inom olika vetenskaper, e-bokpaket från olika förlag, samlingar och enskilda titlar. Ni kan skaffa e-böcker genom oss med hjälp av den anskaffningsmodell som lämpar sig bäst för ert bibliotek. Vi sköter också om förhandlingen av licens- och användningsvillkor.

Fördelar för våra kunder:

  • Ett brett och multidisciplinärt urval e-böcker
  • Jämförelse av bokspecifika uppgifter
  • Möjlighet att välja den lämpligaste anskaffningsmodellen för biblioteket (till exempel ett engångsinköp eller PDA (Patron Driven Acquisition)-anskaffningsmodell
  • Licensförhandlingar med förlag
  • Enkelt införande
  • Stöd för utveckling av det egna resursurvalet